Velik porast števila sončnih elektrarn

socna elektrarnaLeta 2007 je bila tema sončne elektrarne izjemno aktualna. Takrat se je praktično začela revolucija v tej smeri. Tisti, ki niso dvomili in so želeli preizkusiti novo tehnologijo, niso okrevali. Leta 2007 je tako nastala  1MW kumulativna moč sončnih elektrarn v celi Sloveniji. Ko so se informacije o sončnih elektrarnah pojavile v medijih in ko smo videli, da so sončne elektrarne v drugih državah Evrope že zvezda stalnica, se je tudi v Sloveniji začel razvoj na tem področju. Zato je porast števila sončnih elektrarn iz leta v leto napredoval in napreduje še danes. Če vas zanimajo investice v sočno energijo in sončne elekrarne, vas vabimo, da obiščete spletno stran http://www.gen-isonce.si/.

Če pogledamo konkretno v številke, to pomeni, da se je leta 2010 številka kumulativne instalirane moči sončnih elektrarn dvignila na 45MW. Leta 2011 se je število kumulativne instalirane moči sončnih elektrarn podvojilo, torej zraslo je na število 99MW. Neverjeten preskok je bilo leta 2012, kajti sončne elektrarne so doživele, v primerjavi s prejšnjim leto največji porast. Število kumulativne instalirane moči sončnih elektrarn se je več kot podvojilo. Letos, torej leta 2017, je v Sloveniji zabeleženo skupno  264MW kumulativne instalirane moči sončnih elektrarn. Predvideno pa je, da se bo do leta 2020 številka kumulativne instalirane moči sončnih elektrarn še povečalo.

Največje število sončnih elektrarn je v Podravski legiji (kar 791), sledi ji Savinjska regija. Na tretjem mestu po številu sončnih elektrarn je Osrednja Slovenija. Na četrtem mestu, kar 362 sončnih elektrarn je v Pomurski regiji. Sledita ji Gorenjska in Jugovzhodna Slovenija. V celotni Sloveniji so marca 2017 zabeležili skupno 3381 sončnih elektrarn.

Sončne elektrarne so izjemno mlada veda. Hkrati glede na njeno mladost dokazuje pomembno vlogo k celoviti električni oskrbi. Prav tako je prednost sončnih elektrarn v tem, da ne onesnažujejo okolja, ne povzročajo negativnih posledic na okolje, delujejo blagodejno in izjemno kakovostno. Sončne elektrarne se oblikujejo v inovativno panogo, tako v Svetu, Evropi, kot tudi v Sloveniji. Sončne elektrarne nudijo izjemno priložnost k inovativnosti, razvoju in tehnologiji. Kajti sončne elektrarne so odličen pokazatelj, kako izrabiti obnovljive vire energije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.