Učenje francoščine

učenje francoščineFrancoščina je materin jezik 75 milijonov ljudi (2007). Kot drugi jezik ga govori okoli 200 milijonov ljudi (2011). Je uradni jezik kar v 29 državah po svetu. V Evropi je drugi najbolj govoreči jezik, in sicer je za nemščino in pred angleščino, ki je na tretjem mestu. Za učenje francoščine kliknite na povezavo http://www.francoscina.com/.Francoščina se pojavlja poleg Evrope tudi na drugih kontinentih. Jezik sta začeli širiti med 17. in 20. stoletjem Francija in Belgija, in sicer v okviru kolonizacije Amerike, Afrike, Polinezije, Levanta, Jugovzhodne Azije in Karibov. Izven Francije je francoščina najbolj zastopana v Kanadi (25 % prebivalstva), Belgiji (45 % prebivalstva), Švici (20 % prebivalstva) ter v Luxembourgu.

Francoščina je jezik, ki je izjemno pomemben v diplomaciji. Uporabljajo ga številne mednarodne organizacije (NATO, Rdeči križ, …), med drugim je tudi eden izmed uradnih jezikov Evropske unije. Prednica francoščine je ljudska oz. vulgarna latinščina, ki se je govorila v Rimskem imperiju. Spada med romanske jezike, ki izhajajo iz družine indoevropskih jezikov. Pisava je latinica. Francoska abeceda ima 26 črk. Za francoščino je značilno, da ima veliko tihih črk, ki jih pišemo, ampak jih pri izgovarjavi ne upoštevamo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.