Prevodi cenik

prevodi-cenik

Pri prevodih gre za prenos jezikovne in tudi kulturne značilnosti v drug jezik. Kvaliteta prevodov zna biti zelo različna. Pri nobenem prevodu se ne bi smel izgubljati pomen besed in nikoli se ne smemo zanašati na dobeseden prevod, saj vemo, da zna biti pomen besed v različnih kulturah popolnoma drugače obarvan. Pravi prevajalec se zaveda razlik med izvornim in ciljnim jezikom in jih upošteva. Le tako je prevod razumljiv, ustrezen in pravilen. Potrebujete prevod? Obiščite spletno stran http://www.prevodi.si.

Besedilo, ki je namenjeno prevodu je lahko v pisni ali v ustni obliki. Kadar želimo prevod iz pisnega v pisno obliko gre za pisno prevajanje, ko pa je izhodiščno besedilo v govorni obliki pa temu pravimo tolmačenje.

S prevodi se v današnjem času ukvarja veliko veliko prevajalskih agencij, ki se seveda morajo držati določenih pravil in hkrati so dobri prevodi tudi umetnost, saj lahko prevajalec doda lastno noto, v prevod lahko posega sam. Zato pravi prevodi nikoli niso identični.

Sicer pa je zgodovina prevajanja že zelo dolga in sicer že v obdobje pred našim štetjem, ko je bila Stara zaveza Biblije prevedena iz hebrejščine v grščino.
Nekateri se dandanes poslužujejo tudi strojnih prevodov, kjer računalniški program izvorno besedilo spremeni v ciljno besedilo. Vendar taki prevodi niso najkvalitetnejši, včasih so tudi težko razumljivi in največkrat potrebujejo posredovanje človeka že v predhodnem urejanju in na koncu tudi v raznih popravkih. Vsekakor pa strojni prevod lahko delu prevajalcu olajša, ga morda kje tudi popolnoma nadomesti – toda to so resnično le izjemni primeri.

Kadar želimo kvaliteten in ustrezen prevod se je verjetno še vedno najbolje obrniti na prevajalsko agencijo. Če vas zanima cena prevodov, kliknite na http://www.prevodi.si/cenik/index.php.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.